ಟಿಕ್‍ಟಾಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ, ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳು ಹಾಗು ಭಾಷೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ!

ಟಿಕ್‍ಟಾಕ್(ಖಿiಞಖಿoಞ) ಕೇವಲ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲ. ಇದು ಕಲಿಕೆಯ, ಕಲಿಸುವ, ಸೃಜನಶೀಲವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ಥಳ. ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ, ಟಿಕ್‍ಟಾಕ್, ಭಾರತದ ಜನರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಹಾಗು ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಹರಡಲು #ಇಜuಖಿoಞ ಎಂಬ ಒಂದು ಸವಾಲನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಇಂದಿನವರೆಗೆ, #ಇಜuಖಿoಞ ಬಳಸಿ 1 ಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸವಾಲಿನ ಮೂಲಕ, ಟಿಕ್‍ಟಾಕ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಶಿಕ್ಷಣ, ಪ್ರೇರಣೆ, ಸುರಕ್ಷತೆ, ಆರೋಗ್ಯ, ಹಾಗು ಕ್ಷೇಮದ ಮೇಲಿನ ಗಮನಕೇಂದ್ರೀಕರಣವಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ, 1 ಕೋಟಿ ವೀಡಿಯೋಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ನೀವಂದುಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, #ಇಜuಖಿoಞ ಸವಾಲು 48 ಬಿಲಿಯನ್‍ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು.

ಇಜuಖಿoಞ ಪ್ರಚಾರಾಂದೋಲನದ ಮೂಲಕ ಟಿಕ್‍ಟಾಕ್ ಇಂಡಿಯಾ ತನ್ನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಕ್ವಿಜ್‍ಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿತು. ಈ ಕ್ವಿಜ್‍ಗಳು ಪ್ರತಿದಿನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಹಾಗು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿದ್ದವು. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನೇರವಾಗಿದ್ದು ಉತ್ತರವಾಗಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದವು.

ಕ್ವಿಜ್‍ಗಳನ್ನು, ಭಾಷೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಆರೋಗ್ಯ, ವೃತ್ತಿ, ಮತ್ತು ಸಾದೃಢ್ಯದಂತಹ ವಿಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿದ್ದವು- “ಎಮ್.ಬಿ.ಎ. ಅಂದರೆ ಏನು?” ಆದರೆ ಇತರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಆಲೋಚಿಸುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಥ್ರ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಆ ಮೂಲಕ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸಿದವು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಜಿಯಾ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರ್ಛೆ ಹೋಗುತ್ತಾಳೆ! ಆಕೆಯ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?’

ಈ ಕ್ವಿಜ್‍ಗಳು ಟಿಕ್‍ಟಾಕ್ ಬಳಕೆದಾರರ ನಿಮಗಾಗಿ(ಫಾರ್ ಯೂ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಪಾಪ್-ಅಪ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಹಾಗು ಟಿಕ್‍ಟಾಕ್ ಇಂಡಿಯಾದೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು.

ಅಲ್ಲಿಂದ, ಕಂಟೆಂಟ್ ರಚನಕಾರರಾದ ಭಾರತದ ಮುಂಚೂಣಿ ಎಜುಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾದ ಟೆಸ್ಟ್‍ಬುಕ್, ಕೂಡ ತನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಿಜ್‍ಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿತು. ಕ್ವಿಜ್‍ಮಾಸ್ಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ ಯಾವ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತವಾಗಿದೆ?’ ಅಥವಾ ‘ಭಾರತದ ಪ್ರಸ್ತುತದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರು?’ ಎಂಬ ಪ್ರಚಲಿತ ವಿದ್ಯಮಾನಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವೇ ನೋಡುವಂತೆ, ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಸಮಯ ಇರುತ್ತದೆ.

ಫ್ಯಾಕ್ಟೋಲಂಚಿ(ಈಚಿಛಿಣoಐuಟಿಛಿh)ಕ್ವಿಜ್‍ಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿದ್ದರೂ, ಇದರ ಟಿಕ್‍ಟಾಕ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಆಸಕ್ತಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಂಶವನ್ನು ಅದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಶೋಧನೆಯವರೆಗಿನ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಹಾಗೆ, ಶುಕ್ರಗ್ರಹದ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತೆ? ಬಹುಶಃ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ಟಿಕ್‍ಟಾಕ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್‍ಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕು. ಇಂದು ನಾವು ಒಂದು ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆವು.

టిక్ టాక్ యాప్ (TikTok) ಬಳಕೆದಾರರು ವೈರಲ್ ಮಾಡಿದ 5 ಸ್ವತಃ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಭಿನ್ನತೆಗಳು

ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಕಿರು-ವಿಡಿಯೋ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಖಿiಞಖಿoಞ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ವಲಸೆಗಾರರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವಿಷಯ ರಚನೆಕಾರರಾಗಲು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ದೇಶದ ಉದ್ದಗಲದ ಬಳಕೆದಾರರು ಕೆಲವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನವೀನತೆಯ ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಮಾಡಿ (ನೀವೇ ಮಾಡಿ) ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕಿರು-ವಿಡಿಯೋ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಖಿiಞಖಿoಞಗೆ ಮಾರುಹೋಗಿದ್ದಾರೆ.

15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಚಿತ್ರಕಲೆ, ಬೇಕಿಂಗ್, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಮತ್ತು ಅಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ಸುಲಭ ಸಲಹೆಗಳ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು, ಅದು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮರಹಿತವಾದ ಕಾರಣ ನೀವು ಅದರ ಸರಳತೆಯತ್ತ ದಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ಸ್ವತಃ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ಖಿiಞಖಿoಞ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ:

ಬರಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು:

ಖಿiಞಖಿoಞ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಜೀತ್ ಬೊರುವಾ ಕರವಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕರಡಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬೇಕೆಂಬುದರ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಖಿiಞಖಿoಞ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯ ತುಂಡನ್ನು ಪರವಾಗಿ ಮಡಚುವ ಮೂಲಕ, ಜೀತ್ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಕರವಸ್ತ್ರ, ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್‍ಗಳು ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮುದ್ದಾದ ಮತ್ತು ನವೀನ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬೂಟುಗಳು:

ಮೋಜಿನ ಶೂ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಜನಪ್ರಿಯ ಫ್ಯಾಷನ್ ಹೇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಖಿiಞಖಿoಞ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಯಾಸ್ಮಿನ್ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವಳ ಖಿiಞಖಿoಞ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸರಳವಾದ ಕ್ಯಾನ್ವಾಸ್ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಂತೆ ಸುಂದರವಾದದ್ದನ್ನು ರಚಿಸಿ, 1 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚೇನು: ಹಂತಗಳು ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿದೆ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ0iÉುೀ ಮಾಡಬಹುದು. ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಫ್ಯಾಷನ್ ಸಲಹೆಗಳು?

ನೀವು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್‍ಗಳಿಂದ ಅಂಗಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಬಹುಶಃ ಅಪಹಾಸ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಖಿiಞಖಿoಞuseಡಿ @sssಟಿiಠಿeಡಿತಿoಟಜಿಗೆ, ಅಸಾಧ್ಯವಾದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಜೋಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ಯಾಂಟ್‍ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅವಳು ಅದನ್ನು ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಧರಿಸಬಹುದಾದ ಮೋಜಿನ ಮೇಲಂಗಿಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆ ಅನನ್ಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ:

ಖಿiಞಖಿoಞಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಈ ನವೀನ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮರುಬಳಕೆಯಿಂದ ಜಂಕ್ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು (ಬಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿವಿಯೋಲೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ) ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಹಂತ ಹಂತದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದಿರಲು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅನನ್ಯ ವೀಡಿಯೊ 8.5 ಲಕ್ಷ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಶುಭಾಶಯ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ರಾಖಿ:

ಖಚಿತವಾಗಿ, ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ್ ಮುಗಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಅದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಮತ್ತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನಸ್ರಾ ಸಯೀದ್ ಅವರ ಈ ಟಿಕ್ ಟಾಕ್ ವಿಡಿಯೊ ಒಂದು ರಾಖಿಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ: ಸಯೀದ್ ಮೂಲತಃ, ಕಾರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ರಾಖಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಇದು ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರನಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಶುಭಾಶಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ನೀವು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹುಡುಕಿ ಇಂದು ಖಿiಞಖಿoಞನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಭಿನ್ನತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ!